Blix pop ตัวต่อชุดมินิ | Blixpop

(0 ความคิดเห็น) 

1 - 8 ปี

รายละเอียด

Blix Pop ชุดมินิ (6 บล็อค) ** ไม่รวมลูกบอลในชุด

ฐานสีน้ำเงิน – 3 บล็อค

ตัวเสริมสีเหลือง  – 1 บล็อค

หญ้าสีเขียว – 1 บล็อค

ขอนไม้สีแดง – 1 บล็อค

ผู้เล่น: 1 คน / สำหรับอายุ 1-3 ปี

พื้นที่: 2ม. x 2ม. (พื้นที่ที่เหมาะสม: บ้าน, คอนโดมิเนียม, หรือพื้นที่ในร่ม)ฐาน(สีน้ำเงิน) : ใช้สำหรับสร้างพื้นของสนาม ด้านข้างของบล็อคประกอบด้วยผิวสัมผัสที่ต่างกัน ด้านหนึ่งเป็นหลุม อีกด้านหนึ่งเป็นปุ่ม 

สามารถใช้การสัมผัสเพื่อนำด้านทั้งสองมาต่อกัน  มีแม่เหล็กตรงวงกลมสีดำ เพื่อการยึดติดที่มั่นคงเป็นระเบียบ


ตัวเสริม(สีเหลือง) : สำหรับการเพิ่มระดับความสูงต่ำของสนาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสนาม ใช้ฝึกทักษะในการระมัดระวังสิ่งกีดขวาง และทางต่างระดับ เพิ่มความสนุก ท้าทาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่น


ขอนไม้(สีแดง) : รูปทรงโค้งนูน ผิวสัมผัสคล้ายเปลือกไม้ เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนการเดิน การทรงตัวที่ยากขึ้น สามารถต่อเป็นม้าโยก เรือ และ Balance beam เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และ ฝึกทักษะต่างๆ


หญ้า(สีเขียว) : มีผิวสัมผัสหญ้าเทียม สามารถนำมาต่อกับฐาน หรือตัวเสริมก็ได้ สร้างเรียงเป็นทาง เพื่อฝึกฝนการเดิน การทรงตัว และเรียนรู้ผิวสัมผัส
ที่แปลกใหม่เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส

จำนวน 

6,900 ฿

รหัส

1580003

รายละเอียด

- ใช้ฝึกทักษะการทรงตัว พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ การบังคับกล้ามเนื้อขา  สามารถนำมาใช้กับเด็กกลุ่ม CP (Cerabral Palsy) ได้

- ฝึกทักษะการทรงตัว เรียนรู้ รู้ขั้นตอนการต่อที่ซับซ้อนมากขึ้น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

-ฝึกทักษะการทรงตัว เพิ่มความสนุกให้กับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

-เรียนรู้ผิวสัมผัสที่หลากหลาย

-สร้างทางต่างระดับ ใช้ฝึกทักษะการปีน คลาน การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อแขน ขา และลำตัว

-สร้างความมั่นใจในตนเอง ฝึกการคิด จินตนาการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสนาม

-สร้างทางเดิน ใช้ฝึกทักษะการเดิน และทรงตัว

** ควรเล่นบนพื้นที่มีโฟมกันกระแทก หรือเบาะ  ต้องประกอบตัวเสริม(สีเหลือง) หญ้า(สีเขียว) และขอนไม้(สีแดง) บนฐาน(สีน้ำเงิน) ก่อนเล่น
เหยียบ หรือปีนป่าย 

-ไม่ควรวิ่งหรือกระโดดบนสนาม ซึ่งอาจทำให้เกิดการพลัดตกได้ ห้ามปีนป่าย หากต่อเกิน 2 ชั้นขึ้นไป  

-ห้ามต่อเกิน 2 ชั้นบริเวณขอบของสนาม หรือ ทางเดินเดี่ยว หากต่อมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่  

-ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง  

-ไม่ควรกัด หรือใช้ของมีคมขูดขีดบล๊อดสนาม  

-ไม่ควรใส่ถุงเท้า หรือรองเท้า

ชื่อ : Blix Pop Mini Set

แบรนด์ : BLIXPOP

BLIX POP มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตสื่อการสอน และสื่อเสริมสร้างพัฒนาการวัยเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ด้านร่างกาย ความคิดจินตนาการการสร้างสรรค์ อารมณ์จิตใจ และการเข้าสังคม สนามจินตนาการ ชุดเสริมพัฒนาการชุดนี้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นสาขาการศึกษา ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ถามคำถาม

ความคิดเห็น