Star-kick elite solo soccer trainer | Sklz

(0 ความคิดเห็น) 

8 - 99 ปี

รายละเอียด


จำนวน 

1,990 ฿

รหัส

1670015

ชื่อ : Star-Kick Elite Solo Soccer Trainer

แบรนด์ : Sklz

SKLZ เตรียมนักกีฬาให้พร้อมสำหรับการเล่นกีฬา แบรนด์ SKLZ นำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรแกรมฝึกอบรมทักษะและประสิทธิภาพสำหรับนักกีฬา

ถามคำถาม

ความคิดเห็น