ตุ๊กตาแมลงขนาดยักษ์ | Learning resources

(0 ความคิดเห็น) 

3 - 7 ปี

รายละเอียด

Jumbo Insects 

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ประเภทตา่งๆ ได้มากขึ้น โมเดลมีขนาดใหญ่หยิบจบัถนัดมือ

 

จำนวน 

1,950 ฿

รหัส

3060007

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้: ENGLISH

ชื่อ : Jumbo Insects

แบรนด์ : Learning Resources

Learning Resources® is a leading global manufacturer of innovative, hands-on educational products trusted by teachers and parents and loved by children. The Company's 1100+ high-quality products are sold in more than 80 countries, serving children and their families, preschool, kindergarten, primary, and middle-school markets. Among the Company's brands are Pretend & Play®, Smart Snacks®, New Sprouts™, Gears! Gears! Gears!®, Primary Science, now!Board™, simple technology, Hands-On Standards® publications, Rainbow Fractions® and Reading Rods®. Learning Resources is headquartered in Vernon Hills, IL, with a European office based in Kings Lynn, Norfolk, England.

ถามคำถาม

ความคิดเห็น