Beautiful world 100 pcs puzzle | Eeboo

(0 ความคิดเห็น) 

8 - 99 ปี

รายละเอียด

Beautiful World 100 pcs Puzzle

จิ๊กซอร์ลวดลายสัตว์นานาพันธุ์ จำนวน 100 ชิ้น ช่วยฝึกสมาธิ ความอดทน ฝึกการมองเห็น
และไหวพริบในการหาชิ้นส่วนต่างๆเพื่อต่อให้ภาพสมบูรณ์


จำนวน 

850 ฿

รหัส

1570135

รายละเอียด

ขนาดเมื่อต่อเสร็จ 45.7 * 68.5 ซม.

ชื่อ : Beautiful World 100 pcs Puzzle

แบรนด์ : eeboo

eeBoo เป็นแบรนด์พิเศษที่เป็นแก่นสารของผู้หญิงในอุตสาหกรรมของเล่นอเมริกันที่รวบรวมผู้คนทุกเพศทุกวัยผ่านเกมของเล่นและของขวัญที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน

ถามคำถาม

ความคิดเห็น