Eeboo - แฟลชการ์ด อารมณ์ ความรู้สึก | Eeboo

(0 ความคิดเห็น) 

5 - 12 ปี

รายละเอียด

How am I Feeling Hardbox Flash cards

แฟลชการ์ดสอนคำศัพท์เรื่องอารมณ์ และความรู้สึก

จำนวน 

650 ฿

รหัส

1570127

รายละเอียด
ขนาดการ์ด 11.5 * 15 ซม.
ขนาดกล่อง 12.7 * 3 * 16.5 ซม.จำนวน 48 ใบ

ชื่อ : How am I Feeling Flash cards

แบรนด์ : eeboo

eeBoo เป็นแบรนด์พิเศษที่เป็นแก่นสารของผู้หญิงในอุตสาหกรรมของเล่นอเมริกันที่รวบรวมผู้คนทุกเพศทุกวัยผ่านเกมของเล่นและของขวัญที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน

ถามคำถาม

ความคิดเห็น