เกมส์ต่อแท่งสีฝึกไอคิว | Smart games

(3 ความคิดเห็น) 

6 - 99 ปี

รายละเอียด

IQ Fit 

IQ Fit เป็น pocket game ที่พกพาสะดวก สำหรับทุกวัยที่ต้องการเกมส์ลับสมอง นำ puzzle 3D มาวางเรียงบนบอร์ดเกมส์ในรูปแบบ 2D ผู้เล่นต้องวาง puzzle ตามโจทย์และไม่เหลือช่องว่างให้เห็นเลย  VIDEO

จำนวน 

650 ฿

รหัส

760016

รายละเอียด

โจทย์มีทั้งหมด 120 โจทย์ 5 ระดับ ท้าทายความสามารถ และการแก้ปัญหาของผู้เล่นขึ้นไปเรื่อยๆ เหมาะที่จะเล่นคนเดียว ฝึกการวางแผน สมาธิ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบตรรกะ เหมาะกับผู้เล่นอายุ 6-99 ปี สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 1. ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 2. ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 3. ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ 4. ฝึกภาษา 5. พัฒนาความจำ ฝึกสมาธิ 6. ฝึกการวางแผน 7. ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา 8. ฝึกให้เด็กกล้าที่จะลองผิดลองถูก

ชื่อ : IQ Fit

แบรนด์ : Smart Games

เล่น SmartGames ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายตรงข้าม แม้ว่า SmartGames ได้รับการออกแบบมาเพื่อเล่นคนเดียว แต่ก็สนุกดีที่จะแก้ปัญหาการเล่นเกมฝึกสมองด้วยกัน

ถามคำถาม

ความคิดเห็น