จระเข้ abc | Learning resources

(0 ความคิดเห็น) 

18 เดือน - 6 ปี

รายละเอียด

Snap-n-Learn Alphabet Alligators 

ฝึกทักษะการสงัเกตจับคู่ความสัมพันธ์ของสีและอักษรตัวพิมพใ์หญ๋-เล็ก ทั้งหมด 26 ตัว

 

จำนวน 

1,200 ฿

รหัส

3060003

ชื่อ : Snap-n-Learn Alphabet Alligators

แบรนด์ : Learning Resources

Learning Resources® is a leading global manufacturer of innovative, hands-on educational products trusted by teachers and parents and loved by children. The Company's 1100+ high-quality products are sold in more than 80 countries, serving children and their families, preschool, kindergarten, primary, and middle-school markets. Among the Company's brands are Pretend & Play®, Smart Snacks®, New Sprouts™, Gears! Gears! Gears!®, Primary Science, now!Board™, simple technology, Hands-On Standards® publications, Rainbow Fractions® and Reading Rods®. Learning Resources is headquartered in Vernon Hills, IL, with a European office based in Kings Lynn, Norfolk, England.

ถามคำถาม

ความคิดเห็น