Jumbo flash card – สี และรูปทรง | Toybies

(0 ความคิดเห็น) 

3 - 6 ปี

รายละเอียด

Jumbo Flash card – Color&Shape

บัตรคำยักษ์ สีและรูปทรง  กระดาษหนาถึง 700 แกรม เคลือบด้วยหมึกถั่วเหลือง พิมพ์แบบ food grade มีจำนวนการ์ดทั้งหมด 32 การ์ด


มุมการ์ดขอบโค้งมน ปลอดภัย พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและเคลือบ food grade แข็งหนาถึง 700 แกรม

จำนวน 

590 ฿

รหัส

380013

รายละเอียด

– จำนวน 32 ใบ

– การ์ดหมวดสี 11 ใบ

– การ์ดรูปทรง 18 ใบ

– คำถาม และเกม 3 ใบ

ชื่อ : Jumbo Flash card – Color&Shape

แบรนด์ : Toybies

TOYBIES เป็นมากกว่าคำว่าของเล่น พัฒนาและรวบรวมสื่อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก กว่า 1,000 รายการ วัสดุคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มอก.

ถามคำถาม

ความคิดเห็น