Jumbo flash card – ก-ฮ | Toybies

(0 ความคิดเห็น) 

3 - 6 ปี

รายละเอียด

Jumbo Flash card – Thai Alphabet

บัตรคำยักษ์ก-ฮ กระดาษหนาถึง 700 แกรม เคลือบด้วยหมึกถั่วเหลือง พิมพ์แบบ food grade มีจำนวนการ์ดทั้งหมด 48 การ์ด


มุมการ์ดขอบโค้งมน ปลอดภัย พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและเคลือบ food grade แข็งหนาถึง 700 แกรม

จำนวน 

690 ฿

รหัส

380011

รายละเอียด

– จำนวน 48 ใบ

– การ์ด ก-ฮ 44 ใบ

– การ์ดคำถาม และเกม 4 ใบ

ชื่อ : Jumbo Flash card – Thai Alphabet

แบรนด์ : Toybies

TOYBIES เป็นมากกว่าคำว่าของเล่น พัฒนาและรวบรวมสื่อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก กว่า 1,000 รายการ วัสดุคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มอก.

ถามคำถาม

ความคิดเห็น