หีบเพลง | Plantoys

(0 ความคิดเห็น) 

18 เดือน - 3 ปี

รายละเอียด

Concertina

ดึงหีบเพลงชักเข้า - ออกทำให้เกิดเสียงเพลง พัฒนาการประสานของมือทั้ง 2 ข้าง

จำนวน 

750 ฿

รหัส

30081

รายละเอียด

ขนาด : 20.0 x 10.0 x 10.0 ซม.

ชื่อ : Concertina

แบรนด์ : Plantoys

แปลนทอยส์มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาของเล่นไม้คุณภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี เป็นพันธกิจสำคัญยิ่งที่บริษัทหนึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาสังคมและมนุษยชาติให้ไปในทาง ที่ดีขึ้น

ถามคำถาม

ความคิดเห็น