ชุดสี marbling paint kit | Joan miro

(0 ความคิดเห็น) 

6 - 12 ปี

รายละเอียด

Marbling Paint Kit

1ชุดประกอบไปด้วย

✔ถาดสำหรับทำสีละลายน้ำ

✔สีสำหรับทำภาพพิมพ์ 6 สี

✔กระดาษพิมพ์ภาพ

✔ผงสำหรับละลายสี

✔อุปกรณ์สำหรับทำลวดลาย

✔คู่มือ

จำนวน 

545 ฿

รหัส

122077

รายละเอียด


ชื่อ : Marbling Paint Kit

แบรนด์ : Joan Miro

Joan Miro is a top brand derived from Europe, which is the initiator and practicer of APT theory, A is Art. We liberate the freedom of our nature in art. P is play.By playing the games,we find our lives clear and choose the right direction as we grow up. T is Think. By using the imagination, we create mirable fairy tales and make our life more colorful.We believe, in children's eyes, everything in the world can be looked as art (Art), can be treated as games (Play),and can be thought with imagination (Think). They are just like the air,the rain and the sunshine. We can't live without them and they also make our childhood happier and more beautiful.

ถามคำถาม

ความคิดเห็น