สนใจร่วมงานกับเอนจินู

 

เอนจินูไม่เคยหยุดมองหาคนเก่งๆที่ชื่นชอบธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
องค์กรของเราเน้นส่งเสริมให้แต่ละคนคิดค้น สร้างสรรค์ บริหาร และรับผิดชอบในงานของตน
ประสบการณ์ในการเป็นนายของตนเอง เรียนรู้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เติบโตด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ถ้าอ่านแล้วใช่ทุกข้อที่อยากเป็น
ก็ส่งประวัติมาได้เลย