การรับคืนสินค้า


เอนจินูเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าและการทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและการบริการ อย่างไรก็ดี หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทางบริษัทต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และเรายินดีที่จะรับคืนสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบกำกับภาษี (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  1. หากท่านไม่ได้รับความพึงพอใจกับสินค้าที่ท่านซื้อกับทางบริษัท ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ท่านสามารถส่งคืนสินค้ากลับมาที่เราและเราจะทำการคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้กับท่าน
  2. ในกรณีของสินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิตหรือการจัดส่ง หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ ท่านสามารถเลือกที่จะรับเงินคืนเต็มจำนวน หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้หากมีสต๊อก
     

 

หมายเหตุ: สภาพของสินค้าที่ต้องการทำคืนนั้นต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ลูกค้าได้รับ อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและไม่เสียหาย พร้อมกับมีเอกสารใบรับประกัน ข้อมูลสินค้า คู่มือสินค้าในกล่องครบถ้วน ทางเอนจินูขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้าที่ซื้อไปในช่วงโปรโมชั่นหรือมีส่วนลด

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ info@enginou.com หรือ โทร 081 989 0820 (จันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00 น.)