ความเป็นส่วนตัว


เอนจินูเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทได้รับจะถูกใช้ภายในขอบเขตธุรกิจบริษัทเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกขาย แลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยเว้นแต่ต้องปฎิบัติตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการใช้เว็บไซต์นี้ท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของของบริษัท และยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ หรือเทคโนโลยีการจดจำข้อมูล ตามเงื่อนไขของนโยบายนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เอนจินูจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีต่างๆ เช่นเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า ลงทะเบียนสมาชิก GinouClub ขอให้ทางบริษัทส่งแค็ตตาล็อกไปที่บ้าน หรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่น โดยข้อมูลที่ทางบริษัทเรียกเก็บจากท่านได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่จัดส่งสินค้าหรือส่งใบกำกับภาษี เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูล Ginoukids ของท่าน รายละเอียด และประวัติการสั่งซื้อสินค้าของท่านกับทางบริษัท

โดยเอนจินูจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในขอบเขตของบริษัทดังนี้:
- เพื่อกระบวนการทางธุรกรรม ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกนำมาใช้ในการประมวลผลคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจับจ่ายกับเอนจินู โดยตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของท่าน
- เพื่อส่งจดหมายข่าวสารต่างๆ และแค็ตตาล็อก ให้กับท่าน
- เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการลูกค้า โดยความคิดเห็นของท่านจะช่วยให้เราพัฒนาการให้บริการและการตอบสนองที่ดีขึ้นต่อความต้องการของท่านในอนาคต

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ในอนาคต

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เฉพาะพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

บริษัทใช้มาตรการปกป้องและระมัดระวังเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสูญหาย ถูกเปลี่ยนแปลงหรือใช้ในทางที่ผิด โดยบริษัทจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย (มีรหัสผ่านและไฟร์วอลล์) ทุกๆธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับเราจะถูกใส่รหัส [ใช้เทคโนโลยี SSL] อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต จึงอยากให้ลูกค้าเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะทำการโพสต์บนเว็บไซต์ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวกรุณาติดต่อเราได้ที่

บริษัท เอนจินู เพลย์ แอนด์ เลิร์น จำกัด
215/52 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 081 989 0820
อีเมล์ info@enginou.com