เมื่อฉันโตขึ้น | Yayee

(0 ความคิดเห็น) 

3 - 8 ปี

รายละเอียด

When I Grow up - Thai book

เมื่อฉันโตขึ้น คือหนังสือภาพช่วยปลูกฝังความกตัญญูให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย โดยเกิดจากความรักและความมั่นคงในจิตใจของเด็กๆ จนเกิดความ รู้สึกที่อยากจะแสดงออกต่อคนที่รักเป็นความกตัญญูต่อ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯเป็นหนังสือสองภาษาที่มีรูปเล่มสวยงาม เข้าใจง่ายในการสร้างภาพความคิดให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับความเป็นเด็กในวันนี้ ด้วยการแสดงความรักความกตัญ ญู ด้วยการช่วยเหลือตัวเอง ก่อนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป“เมื่อหนูโตเป็นผู้ใหญ่หนูจะดูแลตอนคุณแม่ไม่สบายค่ะ”“เมื่อผมโตเป็นผู้ใหญ่ ผมจะขับรถพาคุณตาไปเที่ยวสวนสัตว์ครับ”ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ที่ฟังแล้วกินใจผู้ใหญ่ทุกครั้งที่ได้ยิน
 

จำนวน 

165 ฿

รหัส

3030002

รายละเอียด
ชื่อ : When I Grow up - Thai book

แบรนด์ : Yayee

small things with big dreams... design by Tukta and Nitta, two girls who are crazy about every happy little things around them and want to fill their every days with things they love.

ถามคำถาม

ความคิดเห็น