ชุดหนูน้อยหัดอ่าน ร่างกายของฉัน ( chinese-thai ) | Plan for kids

(0 ความคิดเห็น) 

3 - 99 ปี

รายละเอียด

My body ( Chinese-Thai ) 
ร่างกายของฉัน หนังสือนิทานคำคล้องจองที่จะช่วยฝึกทักษะการอ่านแก่เด็กๆ ช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์ พร้อมกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
เด็กหญิงหนูดีมีเรื่องเล่ามาบอกให้เพื่อนๆ ฟัง เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย รวมทั้งหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะนั้น ๆ เช่น ทั่วทั้งใบหน้า มีตาทั้งสอง ไว้ใช้แลมอง สิ่งของทุกอย่าง

จำนวน 

125 ฿

รหัส

30179

รายละเอียด
• ในภาษาจีนแต่ละคำจะมีพินอิน (Pinyin) กำกับไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้เราอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง• ในนิทานเล่มนี้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้สองภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาไทย ซึ่งผู้แปลได้เลือกคำที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับวัยของเด็ก เพื่อช่วยให้จดจำได้ง่าย โดยไม่ได้แปลความหมายแบบคำต่อคำเพื่อคงไว้ซึ่งอรรถรสของเรื่อง และจัดพิมพ์แยกภาษาที่สองไว้ท้ายเรื่อง เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น

ชื่อ : My body ( Chinese-Thai )

แบรนด์ : Plan For Kids

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตหนังสือและสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและครอบครัว สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เหมาะกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กทั้ง 3 ช่วงวัย คือ แรกเกิด - 3 ปี 4 - 6 ปี และ 7 - 12 ปี

ถามคำถาม

ความคิดเห็น