นิทานชุดหนูทำได้ (4 เล่ม ) | Nanmeebooks

(0 ความคิดเห็น) 

4 - 12 ปี

รายละเอียด

Set of 4 Disciplinary books for young kids

“คู่มือสอนเด็กสไตล์ญี่ปุ่นให้รู้จักจัดการตัวเองได้และใส่ใจคนอื่นเป็น”

“ทำกิจวัตรประจำวันในบ้าน” 

ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน รู้จักดูแลตัวเองและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เริ่มฝึกฝนจากกิจวัตรง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ตื่นนอนแล้วเก็บที่นอนอย่างไร อยากช่วยคุณแม่ซักผ้า จะทำได้ไหมนะ สวมเสื้อผ้าเองเก่งจัง ทำความสะอาดบ้านกันเถอะ และอีกมากมายที่จะสอนให้เด็กๆ รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ

“มีมารยาทบนโต๊ะอาหาร” 

ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน รู้จักดูแลตัวเองและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เริ่มฝึกฝนจากฝึกกินอาหารให้ถูกวิธี ทุกที่ทุกสถานการณ์ เช่น วิธีใช้ช้อน ส้อม และอุปกรณ์การกินอื่น ๆ จัดโต๊ะอาหารอย่างไรให้ถูกต้อง เลือกใช้ภาชนะให้เหมาะแก่อาหาร ช่วยงานในครัวเล็กๆ น้อยๆ และอีกมากมายที่จะสอนให้เด็กๆ รู้จักกาลเทศะและมารยาทบนโต๊ะอาหาร 

“ปฏิบัติตัวดีเมื่อออกนอกบ้าน”

ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน รู้จักดูแลตัวเองและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เริ่มฝึกฝนจากฝึกวางแผน เตรียมพร้อมและปฏิบัติตัวเมื่อออกนอกบ้าน เช่น จะไปเที่ยวต้องเตรียมอะไรไปบ้าง เดินถนนอย่างไรให้ปลอดภัยไปซื้อของให้แม่คนเดียวได้ไหมนะ ถ้าหลงทางนอกบ้านจะบอกใครดีและอีกมากมายที่จะสอนให้เด็กๆ ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านอย่างปลอดภัย

“สื่อสารดีมีแต่คนรัก”

ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน รู้จักดูแล ตัวเองและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เริ่มฝึกฝนจากฝึกทักษะการเข้าสังคมและวิธีสื่อสารกับผู้อื่น เจอคนรู้จักจะทักทายอย่างไร ทำผิดต้องรู้จักขอโทษ พูดกับผู้ใหญ่อย่างไรให้สุภาพ อยากรู้จักเพื่อนใหม่ต้องพูดอย่างไร และอีกมากมายที่จะสอนให้เด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมั่นใจ   

จำนวน 

540 ฿

รหัส

1420039

รายละเอียด

ผู้แต่ง : MASAAKI YATAGAI และคณะ ผู้แปล : ประพันธ์ รัตนสมบัติ
ชื่อ : Set of 4 Disciplinary books for young kids

แบรนด์ : Nanmeebooks

สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทย

ถามคำถาม

ความคิดเห็น