หนังสือชุดทำของเล่นเอง หนูทำได้ ( 4 เล่ม ) | Nanmeebooks

(0 ความคิดเห็น) 

6 - 12 ปี

รายละเอียด

Set of 4 books: Create your own toys

หนังสือชุด ทำของเล่นเอง หนูทำได้ ทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ หนังยางเด้งดึ๋ง หลอดจอมดูด ไม้หนีบผ้าทรงพลัง และไฟฉายสร้างเงา คือหนังสือสอนประดิษฐ์ของเล่นจากของใช้ใกล้ตัว จึงหาง่าย ประหยัด และการทำของเล่นเองยังช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF ด้านริเริ่ม ลงมือทำ (Initiating) รู้จักวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning Organizing) เกิดการจดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention) และยั้งคิด ไตร่ตรอง (Working Memory) ทั้งยังเกิดการยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) อีกด้วย นอกจากนี้ยังฝึกกระบวนการ STEAM โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) เข้าด้วยกัน ทั้งยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวระหว่างประดิษฐ์ของเล่นอีกด้วย   

จำนวน 

460 ฿

รหัส

1420038

รายละเอียด

ผู้เขียน : Aiko Tachibana ผู้แปล : สุนันท์ ลีลาผาสุข และ กัลปพฤกษ์ คงศัตรา ผู้วาดภาพประกอบ: Shin Sasaki
ชื่อ : Set of 4 books: Create your own toys

แบรนด์ : Nanmeebooks

สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทย

ถามคำถาม

ความคิดเห็น