แบบฝึกเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น | Nanmeebooks

(0 ความคิดเห็น) 

6 - 12 ปี

รายละเอียด

Math Exercise for Primary (2 books)

เปลี่ยนโจทย์คณิตศาสตร์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นโจทย์ปัญหาสนุกๆ กระตุ้นกระบวนการคิดและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบวก-ลบ-คูณ-หาร เรขาคณิต แบบรูป การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการแก้โจทย์ตรงๆ เพียงแนะนำหรือกระตุ้นให้เด็กอ่านโจทย์และเงื่อนไขให้เข้าใจ แล้วค่อยๆคิดตามไปทีละขั้นตอนก็จะช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดได้   

จำนวน 

345 ฿

รหัส

1420033

รายละเอียด

ผู้เขียน : สถาบัน Keisin ผู้แปล : กัญจน์ณัฏฐ์ สิงห์ที, ชนารัตน์ เพ็ชรรัตน์ชื่อ : Math Exercise for Primary (2 books)

แบรนด์ : Nanmeebooks

สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทย

ถามคำถาม

ความคิดเห็น