แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม | Nanmeebooks

(0 ความคิดเห็น) 

6 - 10 ปี

รายละเอียด

Maps Book - Special Edition

หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดลักษณะทางภูมิศาสตร์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 58 ประเทศน่ารู้จักใน 6 ทวีป เป็นภาพวาดแผนที่ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานชิ้นเอกของศิลปินโปแลนด์ที่ใช้เวลาสร้างสรรค์กว่า 3 ปี มีภาพประกอบกว่า 5,000 ภาพและออกแบบตัวอักษรเองทั้งหมด ประเทศที่ศิลปินนำมารวบรวมในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นประเทศที่มีความสำคัญหรือมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมถึงภูมิศาสตร์ เขตแดน ประชากร สถานที่และบุคคลสำคัญ คนพื้นเมือง สัตว์และพืชท้องถิ่นวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย

จำนวน 

895 ฿

รหัส

1420026

รายละเอียด

ผู้เขียน Aleksandra Mizielinska (อเล็กซันดรา มีเซียลินสกา), Daniel Mizielinski (ดาเนียล มีเซียลินสกี)

ผู้แปล ณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์,วิชุดา โอภาสโศภณ

ขนาดรูปเล่ม : 278 x 380 x 20 มม.

น้ำหนัก : 1455 กรัม

เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม

ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์


ชื่อ : Maps Book - Special Edition

แบรนด์ : Nanmeebooks

สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทย

ถามคำถาม

ความคิดเห็น