วิธีรับมือกับลูกก้าวร้าว

 

บ่อยครั้งที่เรามักเห็นเด็กๆร้องไห้งอแง ตะโกนเสียงดัง หรือทุบตีคุณพ่อคุณแม่ ที่ไม่ยอมตามใจหรือซื้อของเล่นที่ถูกใจให้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้เชื่อว่า ไม่มีใครอยากเห็นลูกของตนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทั้งในบ้าน และต่อหน้าบุคคลอื่น จะดีเพียงไร ถ้าเราสามารถหยุดพฤติกรรมนี้ได้  พร้อมทั้งสามารถรับมือกับลูกน้อยได้ทันท่วงที

พฤติกรรมก้าวร้าว

หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมมุ่งทำร้ายผู้อื่นด้วยพฤติกรรมต่ทั้งทางวาจา รวมถึงการกระทำ โดยพฤติกรรมเหล่านี้มักมีสาเหตุหลักมาจากสมาชิกในครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อน สภาพแวดล้อมทางสังคม  รวมถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม


ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกกรมก้าวร้าว คือ

 1. ทางร่างกาย ได้แก่ พันธุกรรม โครงสร้างทางสมองและระดับของสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุล

 2. ทางด้านจิตใจ ได้แก่ ลักษณะพื้นฐานด้านอารมณ์ที่มีความอดทนและรอคอยได้น้อย ส่วนใหญ่พัฒนามาจากการถูกเลี้ยงดูแบบตามใจและไม่เหมาะสม

 3. ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เด็กเติบโตในครอบครัวที่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา รวมทั้งการดูสื่อ ทีวี วิดีโอเกมส์ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรง

 

 

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อลูกเป็นเด็กก้าวร้าว

 1. ใช้เสียงตะโกนหรือเสียงดังเพื่อหยุดความก้าวร้าวของเด็ก

 2. ทำโทษด้วยการตี  การหยิก บ่อยๆ

 3. ตอกย้ำพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กๆ

 4. เปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกกับบุคคลอื่นๆ

 

 

 

วิธีรับมือกับลูกก้าวร้าวอย่างสร้างสรรค์

 1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรม  

 2. จำกัดการดูรายการโทรทัศน์   พยายามเลือกเฉพาะรายการที่สร้างสรรค์ไม่แสดงออกถึงความก้าวร้าว

 3. การสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้าน เช่น การยิ้ม การพูดจาหยอกล้อกัน การชื่นชมซึ่งกันและกัน

 4. โอบกอด ให้ความรัก ให้เวลาและใช้เวลาให้มีคุณภาพ   พยายามอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังคนเดียว

 5. ฝึกให้เด็กคิดบวก มองตัวเองในทางที่ดี เห็นข้อดี เห็นความสามารถของตัวเอง

 6. กำหนดพฤติกรรมและจัดกิจกรรมให้เด็กทำเป็นประจำ ด้วยความสนุกสนานจนปฏิบัติเป็นนิสัย และให้รางวัล รวมถึงคำชื่นชม เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

 7. ให้เวลากับลูก พยายามใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เช่น การเล่นเกมเป็นกลุ่ม

 

Posted by Enginou
on May 9, 2016 at 13:25

Next Back

Add a comment