แนะนำการเลือกของเล่นตามพัฒนาการของหนูน้อยวัยแรกเกิดไปจนถึง 12 ปี

  ของเล่นหรือการเล่น มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต  ดั้งนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจ และให้เด็กได้เล่นของเล่นตรงตามช่วงวัยของการพัฒนา ก็จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เมื่อเด็กเติบโตขึ้น ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย เพราะจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง วันนี้ทางเพจ Enginou ได้มาแนะนำการเลือกของเล่นตามพัฒนาการของหนูน้อยวัยแรกเกิดไปจนถึง 12 ปี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่คะ  

ของเล่นเด็กวัยแรกเกิด - 6 เดือน

 • กระตุ้นการมอง ได้แก่  ของเล่นที่มีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดสายตา เช่น โมบายที่เป็นสีสันสดใส โดยเฉพาะสีแดง,ส้ม,เหลือง และสีเขียว

 • กระตุ้นการฟังเสียง ได้แก่ ของเล่นที่มีเสียง เช่น กล่องดนตรี ของเล่นที่เขย่าหรือบีบให้เกิดเสียง

 • ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่ ของเล่นที่บีบหรือเขย่าแล้วเกิดเสียง ของเล่นที่มีมือสอดกำได้ เช่น ลูกบอลนุ่ม,ตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์

 • ของเล่นเสริมสติปัญญา ได้แก่ หนังสือลอยน้ำ หนังสือภาพ

 

ของเล่นเด็กวัย 6 - 12 เดือน

 • กระตุ้นประสาทสัมผัส ได้แก่ ของเล่นที่ดูดหรือกัดได้ เช่นยางกัดรูปทรงต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการับรู้และช่วยลดอาการคันเหงือกของเด็ก

 • ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่  ของเล่นประเภทลากจูง เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขา รวมถึงของเล่นที่เขย่าให้เกิดเสียงเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ นิ้วมือ

 • ของเล่นเสริมสติปัญญา ได้แก่ หนังสือที่มีรูปภาพขนาดใหญ่สีสันสดใส เป็นต้น

องเล่นเด็กวัย 1 - 1.5 ปี

 • ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ ได้แก่ ของเล่นประเภทดันหรือลากจูง ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัวและฝึกการบังคับทิศทางการเดิน

 • ของเล่นประเภททุบ,ตอกหรือตี เช่น ระนาดหรือกลองที่มีเสียงต่างๆ ซึ่งนอกจากทำให้เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของเสียงแล้ว ยังฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ,นิ้วมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือ

 • ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ กล่องหยอดรูปทรงเรขาคณิต เพื่อฝึกการสังเกตุและเรียนรู้สี รูปทรงเลขาคณิตต่างๆ หนังสือภาพ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา การปั้นดินน้ำมัน แป้งโด ซึ่งช่วยฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ในการปั้นให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของตัวเอง

 

ของเล่นเด็กวัย 1.5 - 2 ปี

 • ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ ได้แก่ ม้าโยก,จักรยานสามล้อ เพื่อฝึกใช้การใช้กล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัว รวมทั้งช่วยพัฒนาการทำงานของสายตาและมือให้สัมพันธ์กัน

 • ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ แป้นเรขาสวมหลัก เป็นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา ลองผิดลองถูกเพื่อวางให้ถูกรูปทรงและเรียนรู้เรื่องขนาด,สีสันและรูปทรงต่าง ๆ

 • ของเล่นเสริมบทบาทสมมุติ ได้แก่ ชุดของเล่นเรียนแบบของจริง เช่น ชุดรวมมิตรผักผลไม้ สอนเด็กให้เรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับผักผลไม้ โดยเล่านิทานผูกเรื่องราวให้เด็กสมมุติตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องราวนั้นซึ่งทำให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวเองออกมา และช่วยให้เด็กรู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

ของเล่นเด็กวัย 2 - 5 ปี

 • ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ ได้แก่ ม้าโยก จักรยานสามล้อ เพื่อฝึกใช้การใช้กล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัว รวมทั้งช่วยพัฒนาการทำงานของสายตาและมือให้สัมพันธ์กัน

 • ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ เกมสมดุลวางบอลบนตัวตลกคูคู ที่จะสอนในเรื่องการสร้างสมดุล  โดยฝึกทักษะซึ่งช่วยการสังเกตุและเรียนรู้ในเรื่องขนาด ความสูง ความลึกและรูปทรง ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

 • ของเล่นเสริมบทบาทสมมุติ ได้แก่ ชุดของเล่นเลียนแบบของจริง เช่น ชุดคุณหมอ เป็นการสอนให้เด็กรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและคนในสาขาอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เนื่องจากเด็กสามารถเล่นอย่างไรก็ได้ตามที่ใจของตัวเองคิด  

ของเล่นเด็กวัย 8 - 12 ปี

 • ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ ได้แก่ รถจักรยานสองล้อ เชือกกระโดด ซึ่งช่วยฝึกการทรงตัวและสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขา ฝึกร้อยเชือกรองเท้าช่วยพัฒนาการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เช่นการติดกระดุมเสื้อ เป็นต้น

 • ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ เกมสมดุลวางบอลบนตัวตลกคูคู ที่จะสอนในเรื่องการสร้างสมดุล โดยฝึกทักษะซึ่งช่วยการสังเกตุและเรียนรู้ในเรื่องขนาด,ความสูง,ความลึก และรูปทรง ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

 • ของเล่นเสริมบทบาทสมมุติ ได้แก่ ชุดของเล่นเลียนแบบของจริง เช่น ชุดคุณหมอ เป็นการสอนให้เด็กรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและคนในสาขาอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เนื่องจากเด็กสามารถเล่นอย่างไรก็ได้ตามที่ใจของตัวเองคิด     

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อรับชมสินค้าเพิ่มเติม                

 

Posted by Enginou
on April 17, 2015 at 16:25

Next Back

Add a comment