គោលការណ៍បញ្ចូនទំនិញត្រលប់មកវិញ


វាជាអាទិភាពរបស់យើងដើម្បីសម្រេចបាននូវការបំពេញនូវសេចក្ដីពេញចិត្តរបស់អតិថិជន 100% ពីផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន។ ពួកយើងពិតជាសុំទោសប្រសិនបើយើងបរាជ័យក្នុងការប្រតិបត្តិនោះ ដូច្នោះហើយយើងនឹងទទួលយកទំនិញដែលខូចខាតត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃ នៃកាលបរិច្ឆេទលើវិក័យប័ត្រ (ចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាករួមបញ្ចូល) ដោយមានពត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម:

  1. ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្ត 100% ចំពោះការទិញទំនិញរបស់អ្នកដោយហេតុផលណាមួយអ្នកអាចផ្ញើទំនិញរបស់អ្នកត្រឡប់ទៅវិញ ហើយនឹងទទួលបានការសងប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញក្នុងតម្លៃពេញសម្រាប់ទំនិញនោះ
  2. ក្នុងករណីមានធាតុណាខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការផលិតនិង / ឬការដឹកជញ្ជូន ឬ ពួកយើងធ្វើកំហុសឆ្គងជាមួយការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក អ្នកអាចជ្រើសរើសយកការបង្វិលសង ឬ ការប្តូរផលិតផលវិញប្រសិនបើមានក្នុងស្តុក។
     

 

ចំណាំ: ទំនិញដែលប្រគល់ត្រឡប់មកវិញត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាដែលអ្នកបានទទួលហើយវាស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ដើម និងការណែនាំទាំងអស់។

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់សូមទាក់ទងមកកាន់សេវាបំរើអតិថិជនរបស់យើងតាម cambodia@enginou.com ឬ 093 329 333 (ច័ន្ទ - សុក្រ 10:00 - 17:00)