គោលការណ៍ដឹកជញ្ចូន


ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានគោលដៅដឹកជញ្ចូនតែនៅក្នងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
រាល់ការដឹកជញ្ចូនតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់អ្នកទទួល។

សម្គាល់: ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការ។ ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ ការដឹកជញ្ជូនអាចត្រូវបានពន្យារពេលក្នុងរដូវកាលឈប់ពិសេសៗ។ ប្រសិនបើការដឹកជញ្ជូនត្រូវចំណាយពេលយូរជាងការរំពឹងទុក ពួកយើងនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកតាមទូរស័ព្ទ។


សេវាដឹកជញ្ចូន និង លក្ខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ចូន

រយៈពេល ១ ថ្ងៃ សម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ។ ការទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនដោយភ្នាក់ងាររបស់យើងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការទូទាត់ត្រូវបានទទួលយក។ សម្រាប់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់នៅលើការដឹកជញ្ជូន (COD) យើងនឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីកំណត់ពេលវេលាដែលអ្នកពេញចិត្ត។

ថ្លៃឈ្នួលនឹងត្រូវបានអនុវត្តខុសគ្នាអាស្រ័យលើសេវាកម្មដែលអ្នកជ្រើសរើសនិងចំនួនសរុបនៃការទិញ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្ដីសង្ខេបតារាងសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន

 

ការដឹកជញ្ចូន/ វិក័យប័ត្រដែលមានអាស័យដ្ឋានសម្រាប់អ្នកទទួលទំនិញបន្ត 

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតសូមបំពេញអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្នែក "អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន" ។ សូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំច្រឡំវាជាមួយ "អាសយដ្ឋានវិក័យបត្រ" ។ អាសយដ្ឋានទទួលទំនិញមិនអាចប្តូរបានទេនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានការបញ្ជាក់តាមអ៊ីម៉ែល។

តាមដានការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំ

នៅពេលយើងចាប់ផ្តើមដំណើរការដឹកជញ្ជូនអ្នកនឹងទទួលបានលេខតាមដានការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកតាមអ៊ីម៉ែលក្នុងពេលដ៏ខ្លី។ ប្រើលេខនេះដើម្បីតាមដានការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។

ចូលគណនី Ginubclub របស់អ្នកជ្រើសរើស "លំដាប់លេខរៀង" ពីរបារម៉ឺនុយខាងឆ្វេង។ ជ្រើសលំដាប់ដែលអ្នកចង់តាមដាននិងគន្លឹះនៅក្នុងលេខតាមដាន។