ទិញទំនិញជាមួយើងខ្ញុំ

ជ្រើសរើសនូវទំនិញរបស់អ្នក

  • វេបសាយរបស់យើងខ្ញំបានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយជម្រើសជាច្រើននៅជំុវិញពិភពលោក។វាត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេស ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្តនូវតម្រូរការរបស់អ្នក។ ពួកយើងបានចាត់ថ្នាក់នូវទំនិញរបស់ពួកយើង ស្របទៅតាម មុខងារ និង អត្ថប្រយោជន៍របស់វា ដែលចេញពីបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ពីក្រុមយើងខ្ញុំ ដែលវាជារឿងដំបូងដែសឪពុកម្ដាយតែងតែស្វែងរក។ ជាការពិតណាស់ អ្នកអាចពិនិត្យមើលទៅលើផលិតផល តាមរយៈពាក្យគន្លឹះ ស្របទៅតាមអាយុកូនអ្នក ឬ អាចជ្រើសរើសម៉ាកដែលអ្នកពេញចិត្ត បាន
  • យើងក៏បានផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយនូវកាតាឡុករបស់យើងពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរ។ ដូច្នេញអ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយពួកគេតាមអ៊ីនធឺណេតឬស្នើសុំចែកចាយនៅផ្ទះរបស់អ្នក!

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ

Email : cambodia@enginou.com or 093 329 333 (Mon-Fri 10:00 – 17:00)


ដាក់បញ្ជាទិញ

 

  • តាម On-line ជាវិធីដ៏លឿនបំផុតដែលងាយស្រួលក្នងការមើលទំនិញ​ និងទទួលបាននូវទំនិញដែលទាន់សម័យ។ វាមានភាពចាំបាច់ដែលលោកអ្នកមានគណនីផ្ទាល់ខ្លួន ដោយគ្រាន់តែចូលរួមជាមួយ GinouClub។ នៅពេលដែលលោកអ្នកបានបង្កើតគណនីមួយនៅក្នុង GinouClub លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសនូវទំនិញដែលលោកអ្នកពេញចិត្តដាក់ចូលទៅក្នងកន្រ្តករបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនៅក្នុងរទេះ ជាការស្រេច ។
  • តាម E-mail សូមរៀបរាប់នូវផលិតផលរបស់អ្នក (រួមជាមួយលេខកូដផលិតផល) ហើយយើងនឹងបញ្ជាក់អ្នកវិញប្រសិនបើផលិតផលមាន តាមរយៈ អីុម៉ែល : cambodia@enginou.com

 

ធ្វើការទូទាត់

នៅពេលលោកអ្នកបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនៅក្នុងរទេះរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបានសួរអំពីជម្រើសដើម្បីធ្វើការទូទាត់:

  • មកយកទំនិញនៅហាង Enginou និង ធ្វើការទូទាត់តាមគេហទំព័រ ។  ថ្មី !
  • តាមរយៈប័ណ្ណឥណទាន (Visa, Mastercard, American Express) នឹងមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
  • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាបរយៈគណនីធនាគារបស់ហាង Enginou កម្ពុជា  នឹងមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
  • ទូទាត់ប្រាក់នៅពេលដឹកទំនិញទៅដល់ ( សម្រាប់ការទិញទំិញសរុប 75​ ដុល្លា )​  នឹងមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ដោយគ្រាន់តែ ជ្រើសរើសមធ្យោបាយដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយធ្វើតាមជំហាន ដូចខាងក្រោម

  • ដំបូងអ្នកនឹងអាចធ្វើការកក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកបានតាមរយៈវេបសាយរបស់យើងនៅទំព័រត្រួតពិនិត្យ  ហើយលោកអ្នកអាចទទួលបាទំនិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ បន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកតាមរយៈទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក នោះលោកអ្នកអាចមកយកទំនិញបាន. ថ្មី!
  • នៅពេលលោកអ្នកបានធ្វើការទូទាត់រួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់ពីអ៊ីមែល ហើយយើងនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការដឹកជញ្ជូន។ នឹងមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ